Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Højvangskolen logo
Mobil menu

Bestyrelsesmøde 04.10.2023

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 4. oktober 2023 kl 17.15-19.30

Inviterede: Michelle Kjølner, Malene Pedersen, Tine, Linda Hunskjær, Mikael Thoft Schmidt, Casper Emil Bæhr og Rasmus Johansen,Kristina Terpling, Lene Giehm, Claus Østergaard, Michael Dollerup Møller, Kirsten Bitsch, Annette Evensen, Lotte Hedegaard Ingstrup,  elevrådet?

Afbud: Rasmus, Michelle(fra 18.25)

Referent: Malene Ordstyrer: Casper

 

 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)
 2. Meddelelser (10 min)
  1. Elevrådet
   1. 9. klasse vil gerne til købmanden, kommer på senere på dagsordenen
   2. Elevrådet har input til næste møde ang. mobiler
   3. Der er ønske om et halvtag på eksisterende cykelparkering til scootere, gerne omkring C-huset. 
 • Det aftales, at elevrådet undersøger, hvad behovet er for ekstra parkering ved C-huset. 

 

 1. Forældre
  1. Udeområde for B-huset. Eleverne kunne godt tænke sig noget mere plads. Svævebanen, som er en del af udeområdet, er desværre i stykker. 

Der er et tiltag om flere inde frikvarterer, fliseområderne er tegnet op til 4-bold, fodboldbanerne bliver brugt, multibanen bliver brugt(dog mangler der basketballkurve på banen). 

Der bliver kommenteret på græsslåningen. Græsset er alt for højt. Det er en opgave, der er uddelegeret fra forvaltningen, og derfor ude af ledelsens hænder. 

 1. Henvendelse på gåbusser, det er et godt tiltag.
 2. Der er et ønske om mere cykelparkering med overdækning ved A-huset

 

 1. Ledelsen
  1. Status på projekt “Hjertezone”. Den 27.oktober kl. 10 er der officiel indvielse af projektet. 0., 1. og 2. klasse er inviteret. 

 

 1. Intro til Skolebestyrelsesarbejde (45 min)

Oplæg ved Birthe Hjortdal konsulent ved skoleforvaltning. Hun har tidligere arbejdet som skoleleder og kender dermed skolebestyrelsesarbejdet rigtig godt. Overskrifter som vi kom ind på:

 • Vores fokus er elevernes læring og trivsel.
 • Forventningsafstemning 
 • Alle medlemmer byder ind på sætningen “Derfor valgte jeg at gå ind i bestyrelsesarbejdet…”
 • Skolebestyrelsens opgaver(lovmæssigt)
 • Mulighedsrum og vilkårsrum
 • Hvad er et princip?
 • Hvad kendetegner et godt princip? 
 • Hvilke principper SKAL vi have?

 

 1. Konstituering af bestyrelsen (10 min)
  1. Vi har en tom plads som næstformand
  2. Casper Bæhr er valgt som næstformand

 

 1. Tilladelse til at besøge Min Købmand i Godthåb i udskolingen (10 min) UDSAT fra sidst
  1. Kirsten fortæller om udfordringerne
  2. Elevrådet fremlægger et ønske om at besøge Min Købmand
  3. Forpersonen for elevrådet, melder tilbage til de 9. klasser, der ønsker at benytte tilbuddet, at de skal skrive en ansøgning med, hvorfor de ønsker det, samt hvilke konsekvenser det skal have, hvis man ikke kan overholde aftalen. 

 

 1. Badning efter skoleidræt  (15 min) UDSAT fra sidst
  1. Skolen oplever en øget henvendelse fra forældre der ønsker deres børn fritaget fra badning efter idræt. Det har vi og lærerne brug for skolebestyrelsens holdning til.(Kirsten)
  2. inspiration fra Dansk Skoleidræt
  3. Vi har brug for forældrenes opbakning
  4. Vi beslutter at der skal laves et princip omkring badning efter idræt.
  5. Det besluttes, at sundhedsplejersken inviteres til næste skolebestyrelsesmøde

 

 1. Uddannelsesstatistik.dk (5 min) UDSÆTTES

 

 1. Regnskab for 22/23 fremlægges (15 min) UDSÆTTES

 

 1. Byggeproces (10 min)
  1. Status på mangel på vedligehold indvendigt og udfordringerne, der ligger deri. 
  2. Vi har fået 3,3 millioner til at oprette 3 nye børnehaveklasselokaler. 

 

 1. Punkter til kommende møde 
  1. Kommunikation fra forældre - hvordan gør vi det?
  2. Kostpolitik - ønske fra B-huset.
  3. Tilladelse til at besøge Min Købmand i Godthåb i udskolingen
  4. Badning efter skoleidræt
  5. Kommunikation fra skolebestyrelsen til forældregruppen
  6. Ny handlevejledning om fravær(fra ledelsen)