MENU
Aula_close Layer 1

Særlige indsatser

Mobilfri skole
Højvangskolen er mobilfri skole. Dette betyder i praksis, at såfremt eleverne har mobiltelefon med i skolen, så skal den afleveres ved skoledagens start.
Telefon vil blive opbevaret aflåst i et skab i klassen.
Telefonen bliver udleveret ved skoledagens afslutning.

  • Når eleverne er ude af huset (på ture, arrangementer i Aalborg etc.), må eleverne, efter aftale med personalet, medbringe telefonen.
  • Undervisere der ønsker at anvende eleverenes telefoner i undervisningnen, skal have denne brug godkendt og registreret hos skolens ledelse. 

 

Morgenmadstilbud
Højvangskolen har etableret et gratis morgenmadstilbud for alle skolens elever fra 4.-9.kl.
Formålet er, at eleverne får en god start på dagen. Vores trivselspersoner er tilstede hver morgen, og kan understøtte en god start på skoledagen.
Det er også et tilbud, der kan skabe rammerne for, at man lige kan komme ned og møde vennerne.
Der er 10-20 % af eleverne i tilbuddet hver dag.