MENU
Aula_close Layer 1

Om os

Grundoplysninger

Højvangskolen er en folkeskole med 0.-9. klasse med en tilknyttet specialafdeling, der i daglig tale kaldes Sektion 10. 

Gode fysiske rammer
Skolen er bygget efter moderne principper med fire afdelinger, een fælles DUS-ordning, store moderne faglokaler, herunder gymnastiksal og idrætshal, samt det pædagogiske servicecenter centralt placeret i skolen. Hver afdeling har deres eget hus, som foruden klasselokaler indeholder personalerum, grupperum og et stort fællesrum.

Alle lærere er tilknyttet et hus, hvor de holder deres pauser tæt på børnene og deltager i husets fælles-aktiviteter. I fællesrummet er der indrettet lege- og undervisningsmiljø, og her er mulighed for at samle børnene til musiske og kreative aktiviteter. Udearealerne er anlagt med små gårdhaver, legeområder og gode idrætsfaciliteter.

Her finder du os

Skolen ligger mellem Svenstrup og Godthåb, og der er et veludbygget stisystem, som gør skolevejen meget sikker for børn, som selv kommer til skole.
Tilkørselsvejen til Indskolingsafdelingen fra Godthåb kan være meget trafikeret om morgenen.
Det anbefales at flest mulig børn selv kommer til skole ad de meget sikre gang- og cykelstier.
Hvis børnene køres til skole, skal der udvises stor forsigtighed på vejen fra Godthåb til A-huset.

Højvangskolen
Tingstedet 20
9230 Svenstrup

EAN:  5798003746388
CVR: 2918 9420